Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.

dashofer

  • Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej - ebook

    Data publikacji: 20.05.2013

    W publikacji zostały omówione następujące tematy: Fazy rozwoju rysunku w zależności od wieku dziecka. Rysunek jako metoda badawcza projekcyjna oraz najmniej ustrukturalizowana. Analiza rysunku - jak przeprowadzić ją poprawnie. Studium przypadku. Korzyści: informacje o tym, jak zdolności do rysowania rozwijają się wraz z wiekiem dziecka; fachowe wskazówki, jak należy przeprowadzić...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 23,37 22,20 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Ocena stanu technicznego obiektów mostowych - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Poradnik opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych, ich harmonogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki. Przedstawione zostały rodzaje badań kontrolnych z użyciem specjalnych przyrządów lub aparatury w przeglądach szczegółowych. Dzięki publikacji: otrzymasz instrukcję przeprowadzania przeglądów mostowych, dowiesz się jak analizować wyniki przeglądu oraz jakie wiążą się z nim...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 35,67 33,89 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Wymagania i badania mieszanek mineralno-asfaltowych - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw. Opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy dróg. Dzięki publikacji: poznasz wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw drogi, otrzymasz jasne i fachowe instrukcje badania MMA (przedstawione...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 35,67 33,89 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • BHP w sektorze gazowym - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz bezpieczeństwem użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Dzięki publikacji: poznasz wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w branży gazowniczej, uzyskasz pomoc dydaktyczną w...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 35,67 33,89 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz bezpieczeństwem użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Dzięki publikacji: poznasz wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w branży gazowniczej, uzyskasz pomoc dydaktyczną w...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 35,67 33,89 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Ocena stanu technicznego budynku - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Publikacja zawiera informacje jak prawidłowo ocenić stan techniczny obiektu budowlanego. Opisane zostały metody szacowania wartości nieruchomości oraz przedstawiono rodzaje i zasady obliczania powierzchni budynku. Dzięki publikacji: dowiesz się jakimi metodami można najlepiej oszacować wartość nieruchomości, poznasz najczęstsze błędy w ocenie stanu technicznego budynku, uzyskasz informacje...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 23,37 22,20 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne - ebook

    Data publikacji: 12.04.2011

    Telekomunikacyjna nowelizacja 2013! 23 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wprowadza ona zmiany w przepisach dotyczących konstrukcji i instalacji. Rozporządzenie zakłada obowiązek montażu światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w nowobudowanych budynkach wielorodzinnych, a także w budynkach...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 183,27 174,11 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Choroby zawodowe. 
Prawo, orzecznictwo, postępowanie - ebook

    Choroby zawodowe. Prawo, orzecznictwo, postępowanie - ebook

    Data publikacji: 01.10.2013

    Definicja choroby zawodowej została zdefiniowana w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania administracyjnego. Celem publikacji jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych dotyczących chorób zawodowych, ich wzajemnych...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 72,57 68,94 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Rozliczenie dostarczanych do budynków mediów - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielników, a także według kryterium powierzchniowego. Dzięki publikacji: poznasz normy zużycia wody, dowiesz się, na podstawie jakiej normy można wyliczyć...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 23,37 22,20 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
  • Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej - ebook

    Data publikacji: 30.11.2012

    Liczba polskich wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej ciągle jest zbyt niska, zwłaszcza na tle wykonawców zagranicznych realizujących zamówienia w Polsce. W publikacji przedstawiamy przydatne informacje dla wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej. Dzięki publikacji: poznasz procedury przetargowe w innych...

    TANIEJ 5 %
    Cena: 23,37 22,20 zł
    (zawiera 5% VAT)

    czytaj więcej

    • PDF (znak wodny)
Czytniki w SUPEROFERCIE

Nowości

  1. 1.Pałac tajemnic
  2. 2.Ósmy kolor tęczy
  3. 3.Noc nad Samborzewem
  4. 4.Niepokorne. Judyta
  5. 5.Ryzykowny wybór
  6. 6.Paryż wiosną
  7. 7.Bogaty i uparty
  8. 8.Posmak skandalu
  9. 9.Jak ogień i woda
  10. 10.Królestwo jakich wiele

Najchętniej kupowane

  1. 1.Dieta SIRT. Przełom w dziedzinie zdrowego stylu życia i odchudzania
  2. 2.Jedz i chudnij z dietą SIRT
  3. 3.Wyrwa
  4. 4.Utracony Świat
  5. 5.Opuszczone miasto
  6. 6.Ostatni Policjant
  7. 7.Lot 202
  8. 8.Mamo, chcę kupę! Jak skutecznie nauczyć malucha robić siku i kupę tam gdzie trzeba
  9. 9.Wiłka. Smocza dziewczynka
  10. 10.Dzień rozrachunku